Проект СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“, кани желаещите да се включат в обученията по занаяти да подадат своите заявления.

Проект СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“, кани желаещите да се включат в обученията по занаяти да подадат своите заявления.

Избор на обучители в изпълнение на дейност 5 Обучение „Сръчни и полезни“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с изпълнение на дейност 5 Обучение „Сръчни и полезни“ отпроектно предложение  СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“ иДоговор № 18/21.12.2020 г., каним обучители за провеждане на обучения по занаяти – бижутерия, тъкачество, плетачество и бродерия. Предвиждат се обучения по 4 занаята (бижутерия, тъкачество, плетачество и […]

Общински културен институт „Музеен център“ гр. Созопол спечели финансиране в конкурс между 130 подадени проектни предложения по втората покана на Програмата за трансгрaнично сътрудничество между Република България и Република Турция

Общински културен институт „Музеен център“ гр. Созопол спечели финансиране в конкурс между 130 подадени проектни предложения по втората покана на Програмата за трансгрaнично сътрудничество между Република България и Република Турция

Българо-френски екип подновява археологическото проучване на обект „Малкото кале”

След прекъсване от повече от 45 години българо-френски екип възобнови археологическoто проучване на обект „Малкото кале” – една от най-значимите тракийски крепости по билото на Меден рид, разположена в близката околност на древна Аполония (дн. Созопол).