Сто години археологически проучвания в Созопол

Археологическото богатството на днешен Созопол за първи път е документирано при комплексни теренни обхождания по Южното Черноморие и Странджа, проведени от чешките учени Константин Иречек и братя Шкорпил в края на XIX век.

Първите разкопки в града и околностите извършват П. Гофас – гръцки консул в Бургас и княз Б. Шаховский – руски консул в Бургас, през 1885г. Френският консул в Пловдив – Дегран, проучва обекти но о. „Св. Кирик и Юлита“, а резултатите са публикувани от Джордж Сьор, директор на музей Лувър.

 Началото на задълбочено, научно изследване на културното наследство на древна Аполония поставят Богдан Филов през 1912 – 1913 г. и Васил  Миков, който през 1924 г. подновява проучванията на о. „Св. св. Кирик и Юлита“.

Първите мащабни археологически разкопки на територията на града и некрополите на Аполония се извършват в периода 1946 – 1949 г. от Националния археологически институт с музей, ръководени от Теофил Иванов, Иван Венедиков и Тодор Герасимов. 

През 60-те години на XX век, спасителни разкопки в некрополите на Аполония, извършват Михаил Лазаров и Георги Бояджиев. От този период е и първата голяма експедиция за подводни археологически проучвания в района между Созопол и Маслен нос, ръководена от Иван Гълъбов.

През края на 70-те и 80-те години, забележителен принос в археологическите изследвания на Созопол и Крайбрежна Странджа имат Михаил Лазаров, Мария Цанева и Божидар Димитров.

Институтът по тракология, под ръководството на Александър Фол, провежда археологически разкопки на тракийските крепости по „Меден рид“, „Експедиция скирмиани” и изследвания на мегалитните паметници в Странджа, публикувани в сборника „Мегалитите в Тракия”.

През този период е създаден и Центърът за морска история и подводна археология, базиран в Созопол. Извършват се и първите подводни археологически проучвания в устието на р. Ропотамо, залива Китен и акваторията на созополското пристанище. Забележителен принос в подводните проучвания на Созопол имат Божидар Димитров, Иван Карайотов, Венцислав Попов, Калин Порожанов и Христина Ангелова.

В последните няколко десетилетия, на територията на античния полис, се провеждат комплексни и широкомащабни археологически разкопки с участието на: НИМ – София, РИМ – Бургас и Археологически музей – Созопол. Проучени са над 2000 гробни съоръжения от некрополите в местността „Калфата“, „Колкита“, “Солинария“ и „Морска градина“. Дългогодишните разкопки в различните периоди се извършват под ръководството на Божидар Димитров, Кръстина Панайотова, Димитър Недев и др.

Принос към проучванията на градската среда на Аполония и Средновековния Созопол имат ежегодните спасителни разкопки, проведени от Цоня Дражева и Димитър Недев през 90 те години на XX век. От 2003 г. насам са реализирани две последователни успешни археологически мисии за проучване на некропола и извънградската територия на Аполония Понтийска, съвместно с Департамента по археология на Екс-ен-Прованс и музей Лувър, Франция.

Галерия