„СТАРАТА МИТОРПОЛИЯ”

„Старата Митрополия”, X – XVII век, е най-големия и представителен храм на Средновековен Созопол. Трикорабната базилика, с размери 28 х 14,5 м, е католикон на градски манастир – резиденция на созополските епископи. Към стените на църквата, от север, са долепени две помещения със стопански функции. Най-добре е запазено зърнохранилище от XI – XIV век, с хидрофобна обмазка. В тази част на комплекса е разкрита и цистерна от края на V – VI век. С функционирането храма е свързан баптистерий, проучен южно от него, под съседна сграда на църковното настоятелство на съвременния храм „Свети Георги”.

Старата Митрополия

При разкопките са открити многобройни мраморни архитектурни детайли, фрагменти от стенописи и мозайки, които свидетелстват за важната роля и богатството на християнския комплекс. В контекста е разкрит и некропол, от който са проучени повече от 500 гроба. Под нивото на базиликата са регистрирани останки от две жилищни сгради, стопански и водоснабдителни съоръжения, датирани през V – II век пр. Хр. Пред централния вход на църквата е открит антов храм от елинистическия период, III – II век пр. Хр. Множество артефакти – тракийска, източногръцка, черно и червенофигурна керамика, доказват обитаване на терена от края на VII век пр. Хр. до началото на I век. 

Архитектурен детайл

Галерия