Манастир Свети Никола

Археологическият комплекс е проучен в периода 2008 – 2013 г. и е ситуиран до входа на Стария град на Созопол. Обектът е многослоен и включва археологически структури, свързани с историята и културното наследство на древна Аполония и късноантичния и средновековен град Созопол от VII век пр. хр. до XVII век. 

Манастир “Св. Никола”

Късноантичната крепостна стена е ситуирана в западната част на комплекса. В края на VI век пред нея е изградена втора крепостна стена VI – XIV век – протейхизма, която опасва целия Созополски полуостров. Запазен е входът на крепостта, фланкиран от две полукръгли кули. Входното пространство е трикратно преустроено. В силуета му личат нивата на три улици. 

В началото на VII век пред портата е издигната еднокорабна църква. В олтара ѝ е открита керамична ампула с мощи на светец. Счита се, че храмът е посветен на Свети Никола. През X век, върху основите на ранната църква, е построена нова трикорабна църква с базиликален план. В края на XII – началото на XIII век църквата е преустроена и около нея възниква манастирски комплекс, просъществувал до XVII век. Около църквата е проучен голям християнски некропол, датиран в три основни хронологически периода: VII – X, XI – XIV и XV – XVII век. При един от гробовете е засвидетелстван ритуал против превъплъщаване. 

От ранновизантийската епоха в западната част на комплекса е запазена баня – част от предполагаема епископска резиденция. 

Византийска баня

Християнският комплекс е изграден върху останки на антично светилище. В нисколежащите пластове е разкрит античен олтар от края на IV век пр. Хр. и част от светилище, попадащо под основите на византийската баня. 

За развитието на античните занаяти свидетелстват пещ за производство на керамика (V век пр. Хр.) и комплекс от металургични пещи от края на VI век пр. Хр. 

Пещ за производство на керамика, V в. пр. Хр.

На това е разкрит и част от некропола на първите заселници, датиран в края на VII – началото на VI век пр. Хр. 

Галерия