СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. АПОСТОЛИ”

Археологическият обект е разположен на нос Скамний – доминантната част на Созополския полуостров. Разкопките, проведени в периода 2011 – 2015 г., разкриват следи от антично светилище – Тесмофорион, края на VI – III век пр. Хр., посветено на Деметра и дъщеря ѝ Кора-Персефона. 

Разкрити са ѝ останки от късноантичната и средновековна крепостна стена с полигонална кула. 

В началото на XI век е изграден малък параклис (мартирий), а през XII век трикорабна базилика около която се развива голям манастирски комплекс, функционирал до началото на XV век. Проучен е и голям християнски некропол с повече от 180 погребения. В периода XVI – XVIII век на това място е базиран малък турски гарнизон. През Възраждането християнската традиция е възстановена с изграждането на малък параклис и построяването на първото светско училище в Созопол.

Манастир “Св. Апостоли”

Галерия