АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Създаден през 1961 г. Археологически музей – Созопол съхранява и представя богатото културно-историческо наследство на хилядолетния град. Музеят е включен в „100-те национални туристически обекта на България”, под № 8. 

Археологически музей – Созопол

Експозицията, разположена в няколко зали, включва над хиляда експоната в музейни модули, които визуализират историческия разказ за града и региона от края на VI хил. пр. Хр. до XVIII в. Музеят притежава най-богатата колекция от древногръцки вази, VII – III век пр. Хр., в България. Забележителни са колекциите от антични и средновековни амфори и каменни котви и оловни щокове, II – I хил. пр. Хр. В залите на музея ценителите на историята могат да почувстват духа на отминали епохи. Историческият разказ разкрива тайните на потъналите праисторически селища и  тракийските крепости по Меден рид. Акцент на експозицията е историята на древна Аполония, основана през 610 г. пр. Хр. Представена е градската култура, погребалните обичаи и древногръцка рисувана керамика. Интерес представляват античните мраморни фризове и керамични архитектурни детайли, колекцията от малка теракотна пластика и фрагменти от най-древния водопровод открит в България, датиран в края на V в. пр. Хр. 

Зала “Гръцка античност”

Аполония през римската епоха, I – IV в., е представена предимно чрез находки от  некропола – амфори, монети, керамични и стъклени съдове. Експонатите от късната античност и Средновековието са свързани с развитието на Созопол като важен административен, културен и религиозен център. От изключително значение е мраморният реликварий, съхранявал мощите на Свети Йоан Кръстител, открит през 2010 г. при разкопките на средновековният манастир на остров „Свети Иван”. Особено място сред средновековните експонати заема колекцията от сграфитокерамика и средновековни накити. Османският период от историята на Созопол (1453-1878 г.) е представен с монетно съкровище от XVIII век и късносредновековна керамика.

Зала “Римска античност”

Експозицията на музея постоянно се обновява с нови музейни модули, представящи последните археологически открития. Годишно се посещава от десетки хиляди български и чуждестранни туристи.
Музеят е домакин на международния франкофонски фестивал „Солей” и „Фестивал на изкуствата „Аполония“”. В залите му се организират художествени изложби, камерни концерти, музикални конкурси и майсторски класове.

Фестивал на изкуствата “Аполония”

Галерия