След прекъсване от повече от 45 години българо-френски екип възобнови археологическoто проучване на обект „Малкото кале” – една от най-значимите тракийски крепости по билото на Меден рид, разположена в близката околност на древна Аполония (дн. Созопол). Крепостта е създадена през раножеляната епоха (VIII – VI век пр. Хр) от траките – скирмияни (просоядци), споменати в по-късните исторически източници като асти. Нейното обитаване продължава около 13 века до V век.

През 2020 г., по договор за културно сътрудничество и научен обмен между ОКИ „Музеен център”- Созопол и музей Лувър, Париж, Франция, разкопките на крепостта бяха подновени от международен изследователски екип с участието на археолозите д-р Теодора Богданова, Димитър Недев (Археологически музей – Созопол), д-р Александър Баралис (Лувър, Париж) и д-р Магюлон Бастид (Университет на Марсилия).

Разкрита бе двуделна жилищна сграда, с площ около 120 м2, от втората половина на  II – нач. на I век пр. Хр. В едно от помещения бяха открити монети на Аполония, хромели и керамични тежести за стан, което предполага неговите стопански функции.

Двуделна сграда, втората половина на II – нач. на I век пр. Хр.

По време на археологическата кампания бяха извършени разкопки и по трасето на северната крепостна стена. Изследванията на културните пластове доказаха устойчиво хилядолетно развитие на крепостта.  Регистрираният в най-ранните нива плътен, горял слой доказва, че в края на ранножелязната епоха – VI век пр. Хр. селището е пострадало от пожар. На този етап не може да се твърди дали опожаряването е от битов характер или следствие на военен конфликт, въпреки откритите множество каменни бойни топки.

Крепостна стена

В резултат на инвазията на римската република по бреговете на Западното Черноморие крепостта запада и е изоставена. Следи от повторно заселване са документирани от периода на втората половина на IV до началото на V век. От това време датират бронзови монети и 3 керамични лампи, едната от които с релефно изображение на гълъб с маслинова клонка, декорирана в стила на ранохристиянската символика.

Лампа с изображение на гълъб с маслинова клонка

Резултатите от проучванията на международната археологическа експедиция през 2020 г. са повече от обнадеждаващи и дават основание научния проект да продължи и през следващите години.