ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
”МУЗЕЕН ЦЕНТЪР” – СОЗОПОЛ

Музейният център е основен културен институт на територията на Община Созопол. Създаден е през 2014 г.  с цел проучване, опазване, представяне и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Созопол – най-древния град на България.  Развива се в три направления – археология, етнография и изобразителни изкуства. В структурата му са включени Археологически музей – Созопол, Етнографски музей, Художествена галерия, експозиция „Старият Созопол” и музей „Свети Никола” в гр. Черноморец.