РИМСКА ВИЛА ПОД СТАДИОН „АРЕНА” – СОЗОПОЛ

Археологическата структура е открита през 2014 г. при реконструкцията на градския стадион, свързана с изграждането на тренировъчно игрище с паркинг. Обектът е многопластов със структури разположени в различни стратиграфски нива, датирани в широк хронологически диапазон. 

В най-ранните пластове е регистрирано селище от късния неолит, кр. на VI хил. пр. Хр. Открити са множество каменни и костени оръдия на труда, фрагментирана керамика и останки от праисторически пещи. Селището е еднопластово, от открит тип и се развива на площ около 25 декара в северна посока към ул. ‘Републиканска”. 

От архаичната епоха са документирани две негативни структури с материали от втората половина на VI век пр. Хр. 

От края на IV – III век пр. Хр. се датира разкритият на това място керамичен водопровод, който доставя прясна вода от района на близкото възвишение в местността „Мисарите”.

Водопровод, IV – III в. пр. Хр

Към елинистическия период са отнесени и няколко десетки, успоредни една на друга канавки с ориентация изток-запад. Структурите се интерпретират като останки от лозови насаждения.

Най-стойностната част от археологическия комплекс представляват архитектурните останки от  късноримска вила, IV – V век. Сградата, разкрита на площ около 250 м2, има четири помещения с ориентация изток-запад. Главният вход е от запад, фланкиран с колони, фундирани върху основи от квадратни тухли, споени с бял хоросан. На място е запазена базата на северната колона с посветителен надпис „На Зевс (бога), покровител на предците, (посвети) Тиберий Клавдий Прокъл, син на Реметалк, жрец”. Базата е преизползвана в градежа на вилата и дава ценни сведения за историческите и демографски процеси в региона на Аполония и Понтийска Тракия. Най-луксозното помещение има подова настилка от тухли и екседра. 

Вила Suburbana, IV – V век

Сградата продължава да функционира с преустройства до края на V век, когато към нея са добавени две помещения с основи от ломен камък на калова спойка. Около нея са разкрити пещи за производство на керамика, датирани с материали от втората половина на V век. Производственият комплекс илюстрира още един аспект от поминъка на обитателите на късноримската вила. Предвид локацията на архитектурния комплекс вилата може да се определи от типа “sub urbana”. Това е единствената вила от този тип известна от Созопол. Южно от нея е изградена правоъгълна цистерна, снабдявала с вода обитателите ѝ. 

Около сградата се развива малък християнски некропол, съставен от десет гроба, разположени в две стратиграфски нива. Ранните гробове са от периода IV – V век, а късните от XV – XVII век. Научните измерения на този обект са принос в изследванията на историята и материалната култура на Аполония – Созопол. 

Галерия