УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на дейност 5 Обучение „Сръчни и полезни“ отпроектно предложение  СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“,  каним желаещите да се включат в обученията по занаяти да подадат своите заявления.

Предвиждат се обучения по 4 занаята (бижутерия, тъкачество, плетачество и бродерия). Обученията ще бъдат в групи от 4 обучаеми.

Обученията по плетачество и бродерия ще се провеждат в продължение на 14 дни (мин. 2 часа/ден), а по бижутерия и тъкачество – в продължение на 14 дни (8 часа/ден).

Обученията ще се провежда в гр. Созопол.

Всички инструменти, материали и консумативи, необходими за обученията, ще бъдат осигурени от проекта. Обученията са безплатни за всички участници.

Дейността има за цел да популяризира и стимулира запазването на занаяти от местния бит и култура.

Целта на тези обучения е не само запазването на занаятите, но и създаването на възможности за съвременните хора да намерят своето хоби. По време на обученията трябва да бъдат изработени от обучаемите изделия, които ще останат като мостри от ритуални сувенири.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля подайте своето заявление за участие в Етнографския музей или на имейл адрес: anastasia_koleva@abv.bg. Бланка на заявлението (Application.doc, виж по-долу) можете да намерите в Етнографски музей или на сайта на Общински културен институт „Музеен център“ – https://sozopol-museums.bg/news/ .

Срокът за подаване на заявленията е до 25.04.2021 г.  

За въпроси, коментари и уточнения, използвайте телефон за контакт: +359 897 890157 (Анастасия Колева).

Записванията ще се извършват по реда на подаване на заявленията.

Информация за мястото, датата и часа на провеждане на обученията, ще бъде предоставена на одобрените участници.

Проектът е финансиран по Програма  за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020, приоритетна ос 2 “Туризъм“, специфична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм в партньорство с Дирекция на музей гр. Одрин.

От екипа за управление на проекта.