Археологически обект „Старата Община“

Археологическият обект е проучен през 2006 г. Под нивото на средновековен некропол, от XI – XIV век, са разкрити останки от античен архитектурен комплекс. Запазени са части от обществена сграда, V век пр. Хр., цистерна с тръбопровод, края на VI – началото на V век пр. Хр., и фрагменти от зидове на помещения, IV век пр. Хр. През елинистическата епоха на това място, върху по-ранните останки, е изградено жилище с три помещения, III – II век пр. Хр. Обектът е реставриран през 2010 г. и съхранява останки от основите на „Старата община”, както и цистерна от началото на XX век в която се е съхранявала вода за нуждите на местната противопожарна служба.

Галерия